Team Coaching

Team coaching/udvikling handler primært om at anerkende, ”at mennesker oplever verden forskelligt”. Med dette i fokus,er vejen til succesteamet lagt.

De hyppigste årsager til, at virksomheder benytter team coaching, er ønsket om:

 

  • Konflikthåndtering
  • Bedre samarbejde
  • Værdiafklaring / værdiintegrering
  • Forbedre kommunikationen
  • Forandringsprocesser
  • Opstart af nye teams

 

 

Der kan efter ønske benyttes følgende test, som Exxpansion er certificeret til at benytte.

TPI+lederfeedback: Måler teamets forudsætninger, processer og resultater, inklusiv individuelle profiler og feedback på lederskab.

DI-diversity icebreaker